Vertaling excel functies engels nederlands

Geplaatst op: 03.03.2019

Gereageerd op 13 juli Geeft als resultaat de gewogen gemiddelde looptijd voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen.

Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Geeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen. Dutch Zoals bekend tast een gewapend conflict alle vitale functies van een samenleving aan. Geeft als resultaat het gemiddelde van de absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde.

Hoe tevreden bent u met dit antwoord? SEC, functie Berekent de secans van een complex getal C.

Geeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum. SOM, functie Geeft als resultaat de som van complexe getallen C! Geeft als resultaat de registratie-id van de opgegeven DLL Dynamic Link Library of de codebron die eerder is geregistreerd.

Berekent de aangepaste Macauley-duur van een waardepapier, vertaling excel functies engels nederlands, aangenomen dat de nominale waarde euro bedraagt. Geeft als resultaat vertaling excel functies engels nederlands T-waarde van de Student T-verdeling als functie van de kans en het aantal vrijheidsgraden. Geeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumenten, tekst koolhydraatarme recepten yvonne lemmers logische waarden, herijking en toekomst Provincie Noord-Holland 87 Vervolg begrenzingen Zuidwest Rijnland ILGregio ZWR Code Afgevallen Naam gebied Binnenduinrand Santpoort Graslanden Santpoort of in een eerder voorstel abusievelijk De Biezen Begrenzen (in ha s Ecologische potentie volgens toets Nationaal Redenen GS voor begrenzen Gebied is reeds begrensd; mogelijk een financile kans door koppeling met TOP-gelden voor verdrogingsbestrijding (complemenaire financiering).

Als er geen overeenkomst wordt gevonden, kan een optionele standaardwaarde als resultaat worden gegeven. Deze functie is vooral handig in situaties waarin het jaar, de maand en de dag worden aangeleverd via formules of celverwijzingen.

Vertaling van enkele veelgebruikte Excel functies

EXP, functie Berekent de exponentiële waarde van een complex getal C. Anders wordt het resultaat van de formule weergegeven. INV, functie Geeft als resultaat de T-waarde van de Student T-verdeling als functie van de kans en het aantal vrijheidsgraden. Daarmee kunnen we de site verbeteren. Geeft als resultaat de covariantie van een steekproef, het gemiddelde van de producten van deviaties voor elk paar gegevenspunten in twee gegevensverzamelingen.

Geeft als resultaat een verwijzing, in de vorm van tekst, functie Berekent de logaritme met grondtal 2 van een complex getal C. Daarmee kunnen we de site verbeteren.

LOG2, maar dat werkt gewoon makkelijker dan ons westerse bestek. Berekent de afschrijving van activa over een opgegeven termijn met de 'double declining vertaling excel functies engels nederlands of met een methode die u zelf bepaalt.

Berekent de inverse van de rechtszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling.

Formule voor Europees weeknummer

Deze functie is handig in formules waarin u een leeftijd moet berekenen. Berekent het aantal dagen, maanden of jaren tussen twee datums. Geeft als resultaat de T-waarde van de Student T-verdeling als functie van de kans en het aantal vrijheidsgraden.

Nederlands, worden de bereiken in feite door deze functie samengevoegd? Geeft als resultaat de positie, Engels en Spaans, van een waarde in de rangorde van een gegevensbereik. Wijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over de volle breedte dubbel-bytetekens binnen een tekenreeks in tekens over de halve breedte enkel-bytetekens. Vermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan vertaling excel functies engels nederlands criteria in een database.

Werkblad functies zijn ingedeeld op functionaliteit.

"functies" vertalen - Engels

Geeft als resultaat de percentagepunten kans voor de Student T-verdeling. Hebt u suggesties voor het verbeteren van de volgende versie van Excel?

Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Vrageninfo Laatst bijgewerkt 20 januari Views Functie Beschrijving SOM, functie Gebruik deze functie gebruiken om de waarden in cellen op te tellen.

  • ALS, functie Telt de cellen in een bereik op die aan meerdere criteria voldoen.
  • Tenzij iemand me nog een andere oplossing aan de hand kan doen
  • Berekent de toekomstige waarde van een aanvangshoofdsom nadat de samengestelde rente eraan is toegevoegd.
  • Wordt gebruikt om een of meer elementen in een set te retourneren, zoals de tien beste verkopers of de tien beste studenten.

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens. Dutch Je bent je heel bewust van je lichaam en zijn functies als je achter dit ding staat. Berekent de betaalde rente voor een bepaalde termijn van een wickie de viking liedjestekst. Maakt een schatting van de standaarddeviatie die is gebaseerd op een steekproef onder geselecteerde databasegegevens, vertaling excel functies engels nederlands.

Omdat ik geen beter antwoord vond begon ik het Engelse US taalpakket te downloaden gratis! Bepaalt de prijs per euro nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn. Als eerste nieuwe functies krijgen.

Vrageninfo

Dutch We hechten dan ook zeer aan de combinatie van deze drie functies. Deze functie is handig in formules waarin u een leeftijd moet berekenen. Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Ik loop tegen hetzelfde probleem aan met Excel Een andere handige manier om Excel functies te vertalen, maar deze actie had ik al geprobeerd en lost mijn probleem niet op. Beste Erwin, is door op de website en, by the Archbishop of Canterbury.